IX Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych

Uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria będzie uczestniczyć w IX Dniu Bezpłatnych Porad Prawnych organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r.
Adwokaci naszej kancelarii będą dyżurować w tym dniu: w kancelarii w Rzeszowie w godz. 10.00-14.00, zaś w kancelarii w Jarosławiu w godz. 10.00-14.00. Zapraszamy