Sukces kancelarii w walce o odszkodowanie za spalenie domu klientów

Przez ponad cztery lata przed sądami apelacji lubelskiej trwała walka o odszkodowanie za spalenie domu wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. W toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez jednego z liderów rynku ubezpieczeń klienci kancelarii otrzymali niepełną kwotę odszkodowania. Z tego powodu wytoczenie powództwa przed sądem stało się konieczne. Stan faktyczny sprawy był skomplikowany, bowiem…Continue reading Sukces kancelarii w walce o odszkodowanie za spalenie domu klientów

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

Począwszy od dnia 3 sierpnia 2008 r., na podstawie art. 446 § 4 k.c., istnieje możliwość dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w wyniku śmierci najbliższego członka rodziny od podmiotu ponoszącego odpowiedzialność w tym zakresie. W myśl rzymskiej zasady, że Prawo nie działa wstecz (Lex retro non agit) roszczenie unormowane w art. 446 § 4…Continue reading Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO

Wśród dziedzin prawa, w których specjalizują się adwokaci Kancelarii Adwokackiej dr Henryk Streit Spółka Partnerska, ważne miejsce zajmują sprawy z zakresu prawa celnego. Posiadają one bardzo zawiły charakter z uwagi na swój transgraniczny wymiar związany zwłaszcza z występowaniem podmiotów zagranicznych, dlatego też na naszym obszarze jest niewiele kancelarii zajmujących się tą tematyką. Adwokat dr Henryk…Continue reading OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).             Zgodnie z art. 35 k.r.o. w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może…Continue reading PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Bezpieczny Jarosław 2015/2016

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria uczestniczy w kolejnej edycji programu Bezpieczny Jarosław, która trwać będzie w okresie wrzesień 2015 – czerwiec 2016. Członkowie Kancelarii będą pełnić dyżury w następujących terminach: adwokat dr Henryk Streit: 23.09.2015 r., 20.01.2016 r., 20.04.2016 r. adwokat Ewelina Streit-Browarna: 7.10.2015 r., 28.01.2016 r., 4.05.2016 r. Współpracujący z nami adwokat Krystian…Continue reading Bezpieczny Jarosław 2015/2016

IX Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych

Uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria będzie uczestniczyć w IX Dniu Bezpłatnych Porad Prawnych organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r. Adwokaci naszej kancelarii będą dyżurować w tym dniu: w kancelarii w Rzeszowie w godz. 10.00-14.00, zaś w kancelarii w Jarosławiu w godz. 10.00-14.00. Zapraszamy

Skuteczny adwokat przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

W dniu 10 maja 2011 r. klient adwokata dr Henryka Streit wniósł do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę przeciwko Polsce, zarzucając wyrokom wydanym przez sądy polskie procedujące w Jego sprawie obrazę art. 10 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności polegającą na naruszeniu prawa do wolności słowa i wyrażania opinii.   Po…Continue reading Skuteczny adwokat przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Odszkodowanie od Zarządcy Drogi za uszkodzenie samochodu

Po ponad roku postępowania, precedensowym wyrokiem zakończył się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie proces o odszkodowanie za zniszczenie samochodu przez gałąź, która oderwała się z przydrożnego drzewa na jadący samochód. Sąd zasądził na rzecz właściciela pojazdu, którego reprezentował adwokat dr Henryk Streit, odszkodowanie od zarządcy drogi za szkodę spowodowaną przez oderwaną z drzewa gałąź, nie…Continue reading Odszkodowanie od Zarządcy Drogi za uszkodzenie samochodu

Leksykon polskiej procedury karnej

    W październiku 2013r. ukazała się najnowsza publikacja, której współautorem jest dr Henryk Streit, zatytułowana „Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć”. Opracowanie pt. „Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć” dotyczy podstawowych instytucji z zakresu postępowania karnego. Dr Henryk Streit jest autorem wielu omówionych w publikacji haseł, w tym m.in. adwokat, aplikant, pozew cywilny, przymus adwokacki, sąd odwoławczy,…Continue reading Leksykon polskiej procedury karnej