Usługi

Działalność kancelarii zapewnia wszechstronną pomoc prawną w każdej z podstawowych gałęzi prawa. Prowadzimy obsługę zarówno podmiotów indywidualnych, przedsiębiorców, jak i instytucji państwowych oraz samorządowych. Udzielana pomoc prawna obejmuje w szczególności następujące kategorie spraw:

  • sprawy karne (w tym również sprawy karno-skarbowe oraz z zakresu prawa wykroczeń),
  • sprawy cywilne (z zakresu stosunków zobowiązaniowych, prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego),
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, alimenty, ustalenie rodzicielstwa, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie),
  • sprawy gospodarcze,
  • sprawy administracyjne,
  • sprawy pracownicze,
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego,
  • sprawy z zakresu ochrony praw człowieka.

Kancelaria świadczy również pomoc w zakresie spraw wyżej nieskatalogowanych, trudnych i nietypowych, w tym z zakresu prawa prasowego oraz prawa kanonicznego – związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństw i innych zagadnień procesów specjalnych.