Pomoc prawna w wybranych sprawach

Kancelaria świadczy usługi poprzez udzielanie pomocy polegającej bądź na prowadzeniu konkretnie zleconej sprawy, bądź też na odbyciu jednorazowej konsultacji. W związku z powyższym, udzielana przez Kancelarię doraźna pomoc prawna może obejmować:

  •  udzielanie porad prawnych,
  •  sporządzanie wezwań do zapłaty,
  •  sporządzanie pism w postępowaniach przed organami administracji oraz wszelkimi sądami i instytucjami,
  •  reprezentowanie klienta przed innymi osobami, przed organami administracji oraz
    w postępowaniach sądowych.