Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria w sposób kompleksowy, a przy tym dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, udziela pomocy prawnej, starając się na bieżąco rozwiązywać istniejące problemy zarówno w zakresie spraw dotyczących wewnętrznej organizacji podmiotów, jak i ich funkcjonowania na rynku.

Współpraca obejmuje w tym zakresie m.in.:

  •  udzielanie porad prawnych,
  •  przygotowywanie opinii prawnych,
  •  sporządzanie pism w postępowaniach przedsądowych, sądowych, administracyjnych,
  •  redagowanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów i innego rodzaju dokumentów,
  •  reprezentowanie klienta przed wszelkimi osobami, instytucjami, organami oraz sądami.

Kancelaria uczestniczy również – w charakterze doradcy lub pełnomocnika – w negocjacjach prowadzonych przez klientów
z kontrahentami w związku z zawieraniem różnego rodzaju umów. Specjalnością Kancelarii w zakresie stałej współpracy jest obsługa podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni mieszkaniowych.