Sukces kancelarii w walce o odszkodowanie za spalenie domu klientów

Przez ponad cztery lata przed sądami apelacji lubelskiej trwała walka o odszkodowanie za spalenie domu wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. W toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez jednego z liderów rynku ubezpieczeń klienci kancelarii otrzymali niepełną kwotę odszkodowania. Z tego powodu wytoczenie powództwa przed sądem stało się konieczne.

Stan faktyczny sprawy był skomplikowany, bowiem nieruchomość obciążona była hipoteką na rzecz banku z tytułu umowy kredytu hipotecznego, w ramach której to umowy klienci dokonali cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia. W związku z powyższym w trakcie postępowania sądowego padł zarzut, że to nie klienci kancelarii a bank powinien być stroną powodową. Ubezpieczyciel kwestionował również wysokość dochodzonego odszkodowania.

Prowadzący sprawę – adwokat Ewelina Streit-Browarna i adwokat dr Henryk Streit zakończyli proces z sukcesem, wykazując zarówno legitymację czynną klientów kancelarii do wytoczenia powództwa, jak i dowodząc wysokości żądanej pozwem kwoty. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził na rzecz mandantów kancelarii dodatkowe odszkodowanie w kwocie ponad 120.000 zł oraz odsetki od tej kwoty, które osiągnęły wartość około 50.000 zł, a Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrok w tym zakresie utrzymał w mocy. Sądy przyznały również naszym klientom koszty procesu. Orzeczenie jest prawomocne.