KOLEJNY SUKCES KANCELARII – ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

W 2009 r. samochód należący do naszego klienta został uznany za dowód rzeczowy w postępowaniu karnym i przechowywany był na parkingu policyjnym. Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Rzeszowie (orzekający w I instancji) w wyroku z dnia 26 października 2018 r., sygn. I C 1251/17, cyt. „na podstawie dowodów, zebranych w niniejszym postępowaniu, należy wysnuć wniosek,…Continue reading KOLEJNY SUKCES KANCELARII – ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

Okresowe przeglądy instalacji w budynku w czasie stanu epidemii COVID-19

Obowiązek nałożony na nas ustawą Prawo budowlane w zakresie przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego budynków napotyka obecnie szereg przeszkód faktycznych będących konsekwencją rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-19, a polegających z jednej strony na uzasadnionej skąd inąd odmowie właścicieli nieruchomości ich udostępnienia, a z drugiej na braku możliwości znalezienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia…Continue reading Okresowe przeglądy instalacji w budynku w czasie stanu epidemii COVID-19

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 – rozwiązywanie problemów prawnych.

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 i obowiązujący stan epidemiioraz wprowadzone wraz z nim liczne obostrzenia, wywierają ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie każdego z nas. Rodzi to koniecznośćczynienia przemyśleń w różnych sferach i znajdywania rozwiązańpojawiających się problemów. W tym kontekście zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem adwokat Eweliny Streit – Browarnej poruszającym tematykę pojawiających się…Continue reading Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 – rozwiązywanie problemów prawnych.

Sukces kancelarii w walce o odszkodowanie za spalenie domu klientów

Przez ponad cztery lata przed sądami apelacji lubelskiej trwała walka o odszkodowanie za spalenie domu wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. W toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez jednego z liderów rynku ubezpieczeń klienci kancelarii otrzymali niepełną kwotę odszkodowania. Z tego powodu wytoczenie powództwa przed sądem stało się konieczne. Stan faktyczny sprawy był skomplikowany, bowiem…Continue reading Sukces kancelarii w walce o odszkodowanie za spalenie domu klientów

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

Począwszy od dnia 3 sierpnia 2008 r., na podstawie art. 446 § 4 k.c., istnieje możliwość dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w wyniku śmierci najbliższego członka rodziny od podmiotu ponoszącego odpowiedzialność w tym zakresie. W myśl rzymskiej zasady, że Prawo nie działa wstecz (Lex retro non agit) roszczenie unormowane w art. 446 § 4…Continue reading Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO

Wśród dziedzin prawa, w których specjalizują się adwokaci Kancelarii Adwokackiej dr Henryk Streit Spółka Partnerska, ważne miejsce zajmują sprawy z zakresu prawa celnego. Posiadają one bardzo zawiły charakter z uwagi na swój transgraniczny wymiar związany zwłaszcza z występowaniem podmiotów zagranicznych, dlatego też na naszym obszarze jest niewiele kancelarii zajmujących się tą tematyką. Adwokat dr Henryk…Continue reading OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO