KOLEJNY SUKCES KANCELARII – ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

W 2009 r. samochód należący do naszego klienta został uznany za dowód rzeczowy w postępowaniu karnym i przechowywany był na parkingu policyjnym. Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Rzeszowie (orzekający w I instancji) w wyroku z dnia 26 października 2018 r., sygn. I C 1251/17, cyt. „na podstawie dowodów, zebranych w niniejszym postępowaniu, należy wysnuć wniosek,…Continue reading KOLEJNY SUKCES KANCELARII – ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

Okresowe przeglądy instalacji w budynku w czasie stanu epidemii COVID-19

Obowiązek nałożony na nas ustawą Prawo budowlane w zakresie przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego budynków napotyka obecnie szereg przeszkód faktycznych będących konsekwencją rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-19, a polegających z jednej strony na uzasadnionej skąd inąd odmowie właścicieli nieruchomości ich udostępnienia, a z drugiej na braku możliwości znalezienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia…Continue reading Okresowe przeglądy instalacji w budynku w czasie stanu epidemii COVID-19

Sukces kancelarii w walce o odszkodowanie za spalenie domu klientów

Przez ponad cztery lata przed sądami apelacji lubelskiej trwała walka o odszkodowanie za spalenie domu wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. W toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez jednego z liderów rynku ubezpieczeń klienci kancelarii otrzymali niepełną kwotę odszkodowania. Z tego powodu wytoczenie powództwa przed sądem stało się konieczne. Stan faktyczny sprawy był skomplikowany, bowiem…Continue reading Sukces kancelarii w walce o odszkodowanie za spalenie domu klientów