KOLEJNY SUKCES KANCELARII – ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

W 2009 r. samochód należący do naszego klienta został uznany za dowód rzeczowy w postępowaniu karnym i przechowywany był na parkingu policyjnym. Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Rzeszowie (orzekający w I instancji) w wyroku z dnia 26 października 2018 r., sygn. I C 1251/17, cyt. „na podstawie dowodów, zebranych w niniejszym postępowaniu, należy wysnuć wniosek,…Continue reading KOLEJNY SUKCES KANCELARII – ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA