Odszkodowanie od Zarządcy Drogi za uszkodzenie samochodu

Po ponad roku postępowania, precedensowym wyrokiem zakończył się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie proces o odszkodowanie za zniszczenie samochodu przez gałąź, która oderwała się z przydrożnego drzewa na jadący samochód. Sąd zasądził na rzecz właściciela pojazdu, którego reprezentował adwokat dr Henryk Streit, odszkodowanie od zarządcy drogi za szkodę spowodowaną przez oderwaną z drzewa gałąź, nie…Continue reading Odszkodowanie od Zarządcy Drogi za uszkodzenie samochodu

Leksykon polskiej procedury karnej

    W październiku 2013r. ukazała się najnowsza publikacja, której współautorem jest dr Henryk Streit, zatytułowana „Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć”. Opracowanie pt. „Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć” dotyczy podstawowych instytucji z zakresu postępowania karnego. Dr Henryk Streit jest autorem wielu omówionych w publikacji haseł, w tym m.in. adwokat, aplikant, pozew cywilny, przymus adwokacki, sąd odwoławczy,…Continue reading Leksykon polskiej procedury karnej

Jak skutecznie chronić prawo użytkowania wieczystego?

     W jednej z prowadzonych ostatnio przez kancelarię spraw pojawił się problem jak szeroki jest zakres ochrony prawa wieczystego użytkowania. Klient w latach dziewięćdziesiątych nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości. Niestety nieruchomość znajduje się obecnie we władaniu innej osoby, która nie posiada do nieruchomości żadnego tytułu prawnego.     Powszechnie panujące przekonanie, że prawo wieczystego użytkowania jest…Continue reading Jak skutecznie chronić prawo użytkowania wieczystego?