Odszkodowanie od Zarządcy Drogi za uszkodzenie samochodu

Po ponad roku postępowania, precedensowym wyrokiem zakończył się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie proces o odszkodowanie za zniszczenie samochodu przez gałąź, która oderwała się z przydrożnego drzewa na jadący samochód.
Sąd zasądził na rzecz właściciela pojazdu, którego reprezentował adwokat dr Henryk Streit, odszkodowanie od zarządcy drogi za szkodę spowodowaną przez oderwaną z drzewa gałąź, nie podzielając argumentów pozwanego, iż nie ponosi on winy za przedmiotowe zdarzenie. Sąd stanął na stanowisku, że zarządca drogi, który nie kontroluje w sposób należyty przydrożnego drzewostanu dopuszcza się zaniedbania, za które ponosi odpowiedzialność. Apelacja pozwanego od wyroku Sądu I instancji została oddalona przez Sąd Okręgowy. Wyrok jest prawomocny.