Pro Bono

Członkowie zespołu Kancelarii, pomimo wielu obowiązków zawodowych, podejmują również działania o charakterze pro bono. Przeznaczając swój czas, posiadaną wiedzę oraz nabyte umiejętności dla ludzi, których nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej, prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych w ramach współpracy prowadzonej z Klasztorem Ojców Dominikanów w Jarosławiu oraz Burmistrzem Miasta Jarosławia (program „Bezpieczny Jarosław”). Kancelaria włącza się również w „Dni Bezpłatnych Porad Prawnych” organizowane corocznie przez Naczelną Radę Adwokacką.

Plan Dyżurów w ramach programu "Bezpieczny Jarosław 2017/2018" :

adwokat dr Henryk Streit: 27 września 2017 r., 10 stycznia 2018 r., 18 kwietnia 2018 r.
adwokat Ewelina Streit-Browarna: 11 października 2017 r., 24 stycznia 2018 r., 9 maja 2018 r.
adwokat Krystian Browarny: 8 listopada 2017 r., 14 lutego 2018 r., 30 maja 2018 r.

Dyżury odbywają się w godzinach 15.30-17.30 w budynku Ratusza w Jarosławiu.