Zespół

dr Henryk Streit

adwokat – partner w kancelarii

tel. 606 984 623

streit@kancelariastreit.pl

Partner – założyciel Kancelarii; członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie; posiada 30-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych; w latach 1986-2005 pracował jako prokurator pełniąc wysokie funkcje w strukturach Prokuratury, w tym m.in. Kierownika Międzyrejonowego Działu Śledztw Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, Prokuratora Rejonowego w Łańcucie, zastępcy Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie, Naczelnika Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, Naczelnika Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie; był również delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Generalnej w Warszawie; uczestniczył czynnie w szeregu konferencji i seminariów międzynarodowych z zakresu prawa karnego, prawa dowodowego, w tym między innymi w seminariach: w Dreźnie i w Berlinie jako przedstawiciel polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz w Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC) w Lublinie i we Lwowie – „Religious Space of East – Central Europe – Open to the East and the West”; wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny – adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II; pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu; posiada stopień naukowy doktora – w 2005 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Metody i kryteria badania autentyczności dokumentów. Komparatystyczne studium metod historycznych i praktyki współczesnej”; autor wielu publikacji naukowych w tym z zakresu prawa karnego, prawa dowodowego, dyplomatyki; posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ramach realizacji programów pn. „Kapitał ludzki” finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Główny obszar zainteresowań adwokata dr Henryka Streit stanowi prawo karne i prawo prasowe. Dodatkowo specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym – obejmującym prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółdzielcze, prawo upadłościowe i naprawcze. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem prowadzenia sporów sądowych, a w tym reprezentacji Stron przed sądem, sporządzania pism procesowych i prowadzenia negocjacji. W sferze zainteresowań adwokata dr Henryka Streit pozostaje również prawo kanoniczne i w jego ramach zagadnienia związane z procesem kanonicznym w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Znajomość języków obcych: język niemiecki

Ewelina Streit-Browarna

adwokat – partner w kancelarii

tel. 669 341 301

streit-browarna@kancelariastreit.pl

Partner w kancelarii; członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2010 r.); od 2012 r. asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie, gdzie przygotowuje obecnie rozprawę doktorską pt. „Administracyjna sprawa egzekucyjna” (promotor prof. dr hab. Janusz Niczyporuk); autorka licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej; w 2014 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Adwokat Ewelina Streit – Browarna specjalizuje się w sprawach administracyjnych. Jej obszar zainteresowań obejmują również sprawy egzekucyjne, a także sprawy cywilne – zwłaszcza z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Posiada bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, zarówno z zakresu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, jak i wypadków przy pracy. Zajmuje się ponadto sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód, separację, alimenty, przysposobienie (w tym także prowadzi sprawy o adopcję zagraniczną), powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz uregulowanie kontaktów z dziećmi i wnukami.

Znajomość języków obcych: język angielski