O Kancelarii

 

Kancelaria Adwokacka dr. Henryka Streit udziela pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Kierując się zasadą „Verba docent, scripta manet, sed exempla trahunt”, z należną uwagą, w sposób solidny i odpowiedzialny zespół kancelarii analizuje prowadzone sprawy, szukając przy tym skutecznych i korzystnych dla swoich klientów rozwiązań.

 

 

Prawnicy kancelarii, prowadząc równolegle działalność o charakterze naukowym, umiejętnie łączą wykonywaną praktykę z teorią prawa, wykorzystując w pełni w swojej pracy gruntowne przygotowanie teoretycznoprawne. Wszechstronna wiedza, posiadane doświadczenie oraz pełne zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia pozwala zespołowi kancelarii na profesjonalne i kreatywne podejście do realizowanych zleceń. Działalność kancelarii, będąc ukierunkowaną na służenie potrzebom klientów, oparta jest przy tym na zasadach uczciwości i rzetelności.
 

Starając się dostosować zakres i sposób świadczonych usług do rodzaju prowadzonych spraw, kancelaria oferuje zarówno prowadzenie stałej obsługi prawnej, jak i świadczenie pomocy prawnej w wybranych sprawach, również poprzez udzielanie jednorazowych porad prawnych oraz realizowanie jednostkowych zleceń. Zespół kancelarii, posiadając gruntowne przygotowanie merytoryczne, otwarty jest również na udzielanie pomocy w sprawach nietypowych, o charakterze precedensowym, które wymagają rozwiązania zagadnień prawnych dotychczas nie znajdujących odpowiedzi.