Leksykon polskiej procedury karnej

 

 

W październiku 2013r. ukazała się najnowsza publikacja, której współautorem jest dr Henryk Streit, zatytułowana „Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć”. Opracowanie pt. „Leksykon polskiej procedury karnej. 100 podstawowych pojęć” dotyczy podstawowych instytucji z zakresu postępowania karnego. Dr Henryk Streit jest autorem wielu omówionych w publikacji haseł, w tym m.in. adwokat, aplikant, pozew cywilny, przymus adwokacki, sąd odwoławczy, sąd powszechny, organ odwoławczy, substytucja.