Jak skutecznie chronić prawo użytkowania wieczystego?

     W jednej z prowadzonych ostatnio przez kancelarię spraw pojawił się problem jak szeroki jest zakres ochrony prawa wieczystego użytkowania. Klient w latach dziewięćdziesiątych nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości. Niestety nieruchomość znajduje się obecnie we władaniu innej osoby, która nie posiada do nieruchomości żadnego tytułu prawnego.     Powszechnie panujące przekonanie, że prawo wieczystego użytkowania jest…Continue reading Jak skutecznie chronić prawo użytkowania wieczystego?