Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 – rozwiązywanie problemów prawnych.

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 i obowiązujący stan epidemii
oraz wprowadzone wraz z nim liczne obostrzenia, wywierają ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie każdego z nas. Rodzi to konieczność
czynienia przemyśleń w różnych sferach i znajdywania rozwiązań
pojawiających się problemów.

W tym kontekście zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem adwokat Eweliny Streit – Browarnej poruszającym tematykę pojawiających się ograniczeń i propozycji ich usunięcia w realizowaniu kontaktów z
dzieckiem przez rodzica mieszkającego oddzielnie.

Proponujemy również lekturę opracowania współpracującego z nami adwokata Krystiana Browarnego, na temat nowego zastosowania instytucji wznowienia przewodu sądowego na gruncie kodeksu postępowania karnego w czasach epidemii wirusa COVID-19.

Obydwa teksty zostały opublikowane na stronie Pisma Adwokatury Polskiej
„Palestra”, a linki do nich załączamy poniżej:

https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/stan-epidemii-a-prawo-rodzica-do-kontaktow-z-dzieckiem

https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/nowe-zastosowanie-instytucji-wznowienia-przewodu-sadowego-na-gruncie-kodeksu-postepowania-karnego-w-czasach-epidemii-wirusa-covid-19

Życzymy owocnej lektury!