Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 – rozwiązywanie problemów prawnych.

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 i obowiązujący stan epidemiioraz wprowadzone wraz z nim liczne obostrzenia, wywierają ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie każdego z nas. Rodzi to koniecznośćczynienia przemyśleń w różnych sferach i znajdywania rozwiązańpojawiających się problemów. W tym kontekście zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem adwokat Eweliny Streit – Browarnej poruszającym tematykę pojawiających się…Continue reading Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Co V-2 – rozwiązywanie problemów prawnych.

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

Począwszy od dnia 3 sierpnia 2008 r., na podstawie art. 446 § 4 k.c., istnieje możliwość dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w wyniku śmierci najbliższego członka rodziny od podmiotu ponoszącego odpowiedzialność w tym zakresie. W myśl rzymskiej zasady, że Prawo nie działa wstecz (Lex retro non agit) roszczenie unormowane w art. 446 § 4…Continue reading Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO

Wśród dziedzin prawa, w których specjalizują się adwokaci Kancelarii Adwokackiej dr Henryk Streit Spółka Partnerska, ważne miejsce zajmują sprawy z zakresu prawa celnego. Posiadają one bardzo zawiły charakter z uwagi na swój transgraniczny wymiar związany zwłaszcza z występowaniem podmiotów zagranicznych, dlatego też na naszym obszarze jest niewiele kancelarii zajmujących się tą tematyką. Adwokat dr Henryk…Continue reading OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).             Zgodnie z art. 35 k.r.o. w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może…Continue reading PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Bezpieczny Jarosław 2015/2016

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria uczestniczy w kolejnej edycji programu Bezpieczny Jarosław, która trwać będzie w okresie wrzesień 2015 – czerwiec 2016. Członkowie Kancelarii będą pełnić dyżury w następujących terminach: adwokat dr Henryk Streit: 23.09.2015 r., 20.01.2016 r., 20.04.2016 r. adwokat Ewelina Streit-Browarna: 7.10.2015 r., 28.01.2016 r., 4.05.2016 r. Współpracujący z nami adwokat Krystian…Continue reading Bezpieczny Jarosław 2015/2016