OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO

Wśród dziedzin prawa, w których specjalizują się adwokaci Kancelarii Adwokackiej dr Henryk Streit Spółka Partnerska, ważne miejsce zajmują sprawy z zakresu prawa celnego. Posiadają one bardzo zawiły charakter z uwagi na swój transgraniczny wymiar związany zwłaszcza z występowaniem podmiotów zagranicznych, dlatego też na naszym obszarze jest niewiele kancelarii zajmujących się tą tematyką.

Adwokat dr Henryk Streit posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań wynikłych na kanwie realizacji procedur tranzytu wspólnotowego, określonych między innymi postanowieniami Wspólnotowego Kodeksu Celnego, oraz postępowań dotyczących długu celnego i związanych z tym należności podatkowych.

Wśród klientów kancelarii ważne miejsce zajmują przedsiębiorcy przewozowo – spedycyjni oraz podmioty prowadzące tzw. składy celne, jak również inne osoby, wobec których organy celne kierują konkretne decyzje nakładające obowiązek zapłaty różnego rodzaju należności. Adwokaci naszej kancelarii skutecznie chronią interesy swoich klientów w tego typu sprawach tak poprzez doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, ale przede wszystkim poprzez ich reprezentację w toku postępowań.